Akerin

Użyt­kownik nie do­dał jeszcze żad­nych tek­stów do ser­wi­su.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
A B C
Aktywność

wczoraj, 16:53Akerin sko­men­to­wał tek­st odchodzę

7 grudnia 2017, 20:01Akerin sko­men­to­wał tek­st Odpowiedź na py­tanie, które­go [...]

26 listopada 2017, 08:07Akerin sko­men­to­wał tek­st Kiedyś

15 listopada 2017, 22:50Akerin sko­men­to­wał tek­st Duże dziew­czyn­ki też mają [...]

15 listopada 2017, 22:45Akerin sko­men­to­wał tek­st Duże dziew­czyn­ki też mają [...]

15 listopada 2017, 22:34Akerin sko­men­to­wał tek­st Duże dziew­czyn­ki też mają [...]

15 listopada 2017, 22:31Akerin sko­men­to­wał tek­st Duże dziew­czyn­ki też mają [...]

7 listopada 2017, 03:03Akerin sko­men­to­wał tek­st Wiara w praw­dziwą miłość [...]

6 listopada 2017, 21:20Akerin sko­men­to­wał tek­st Wiara w praw­dziwą miłość [...]

18 października 2017, 12:43Akerin sko­men­to­wał tek­st rosa na szy­bie