Akerin

Użyt­kownik nie do­dał jeszcze żad­nych tek­stów do ser­wi­su.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
A B C
Aktywność

15 maja 2018, 17:09Akerin sko­men­to­wał tek­st Refleksje po­miłos­ne

8 maja 2018, 10:14Akerin sko­men­to­wał tek­st Refleksje po­miłos­ne

18 grudnia 2017, 08:14Akerin sko­men­to­wał tek­st Mieć brat­nią duszę taką od [...]

13 grudnia 2017, 16:53Akerin sko­men­to­wał tek­st odchodzę

7 grudnia 2017, 20:01Akerin sko­men­to­wał tek­st Odpowiedź na py­tanie, które­go [...]

26 listopada 2017, 08:07Akerin sko­men­to­wał tek­st Kiedyś

15 listopada 2017, 22:50Akerin sko­men­to­wał tek­st Duże dziew­czyn­ki też mają [...]

15 listopada 2017, 22:45Akerin sko­men­to­wał tek­st Duże dziew­czyn­ki też mają [...]

15 listopada 2017, 22:34Akerin sko­men­to­wał tek­st Duże dziew­czyn­ki też mają [...]

15 listopada 2017, 22:31Akerin sko­men­to­wał tek­st Duże dziew­czyn­ki też mają [...]